CÔNG TY CP PLT ĐẠI DƯƠNG

Thương mại

Đăng vào lúc 12/05/2023
  • Trên nền tảng các mối quan hệ sẵn có với các đối tác tin cậy, PLT Đại Dương ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại mũi nhọn:

+ Xuất nhập khẩu với các sản phẩm thuộc lĩnh vực máy móc, thiết bị, nội thất trong xây dựng... 

+ Kinh doanh thương mại nội địa: vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị tự động hóa...

 

Khách hàng tiêu biểu