CÔNG TY CP PLT ĐẠI DƯƠNG

Đầu tư

Đăng vào lúc 13/05/2023
  • Tập trung các lĩnh vực chính như:

+ Đầu tư kinh doanh BĐS: căn hộ chung cư, nhà đất, bất động sản nghỉ dưỡng, shophouse 

+ Đầu tư công nghệ: Đầu tư nghiên cứu sản xuất các phần mềm quản lý, vận hành, khai thác các sản phẩm BĐS; Sản xuất thiết bị tự động hóa

+ Tư vấn đầu tư: Tư vấn về pháp lý, chủ trương chính sách đầu tư của các lĩnh vực đầu tư BĐS; Hỗ trợ thực hiện hồ sơ, thủ tục dự án xuyên suốt quá trình khách hàng tham gia thực hiện đầu tư dự án .

 

Khách hàng tiêu biểu