CÔNG TY CP PLT ĐẠI DƯƠNG

Về chúng tôi

Đăng vào lúc 29/11/2018
  1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tầm nhìn: PLT Đại Dương hướng tới trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển bền vững, dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư, bứt phá trong xây dựng và thương mại.

Sứ mệnh: Với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, ứng dụng linh hoạt các giải pháp, công nghệ hiện đại cùng mô hình quản trị chiến lược phù hợp trên nền tảng “lấy chữ TÍN là trọng tâm của sự phát triển bền vững” PLT cam kết đem lại những sản phẩm chất lượng, hiệu quả mang giá trị cao cho đối tác, cộng đồng.

  1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍN: uy tín, trách nhiệm để cùng nhau phát triển và hợp tác lâu dài. Chữ TÍN là trung tâm, vừa là nền tảng vừa là mục tiêu của sự phát triển trên cơ sở sự tổng hòa của các giá trị:

  • SÁNG TẠO: không ngừng đổi mới, có những ý tưởng mang tính đột phá, độc đáo, mới mẻ và hiệu quả.
  • TÁO BẠO: mạnh dạn đổi mới, nắm bắt cơ hội.
  • PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: Trên cơ sở các quy định của pháp luật hướng tới đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế với xây dựng đội ngũ; hài hòa giữa lợi ích bản thân, doanh nghiệp với lợi ích đối tác, và các giá trị mang lại cho cộng đồng.

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ PLT ĐẠI DƯƠNG      

Khách hàng tiêu biểu